Verkeersadviesburo Diepens en Okkema

Visiting address

noordeinde 30

2601 CW

Delft

Postal address

Netherlands

Contact

Tel +31 15 214 78 99

Fax +31 15 214 79 02

  • Join our community for FREE today!

  • Create and share your own profile

  • Join the discussions

  • Publish your own items

  • Subscription to our Weekly eNewsletter

your benefits?

Get connected with parking professionals worldwide

Create your account

Sign in with LinkedIn Close

FREE membership benefits

  • * create and share your own profile
  • * join the discussions
  • * publish your own items on parking-net.commanage news, jobs, tenders, companies, events, showcases, educations, associations and literature.
  • * subscribe to our weekly eNewsletter

Company information

Verkeersadviesburo Diepens en Okkema staat al 15 jaar voor inspirerende, creatieve, maar vooral voor integrale verkeers- en vervoeradviezen. Belangrijke pijlers waarop het advies is gebaseerd zijn: vakkennis, proces en communicatie. Opdrachtgevers zijn rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden, maar ook bedrijven. Adviezen worden op maat gegeven: een advies voor opdrachtgevers, maar ook met opdrachtgevers. Een goede procesbegeleiding maakt dat draagvlak wordt gecreëerd voor het uiteindelijke advies. Verkeer en vervoer maakt deel uit van een groter geheel. Het vakgebied moet meer en meer integraal worden aangepakt. Door samenhang te creëren wordt het geheel inzichtelijk en logisch, wat de gebruikswaarde van een plan of advies vergroot. Daarom heeft Verkeersadviesburo Diepens en Okkema medewerkers met specifieke kennis (verkeers- en vervoerkunde, stedenbouw, planologie, procesbegeleiding, communicatie en vormgeving) in dienst. Daarnaast gaan de vestigingen Delft, Zwolle en Eindhoven regelmatig samenwerkingsverbanden aan met bureaus op het gebied van civiele techniek, landschapsarchitectuur, stedenbouw, milieu, rechten en economie.

Company information

Headquarters location noordeinde 30
2601 CW Delft
NL
Some facts
Founded in
Founded by
Company Size