Have you already registered?

Parking Network Virtual Conference

×

IntAct BV

Visiting address

Prins Willem Alexanderlaan 18

3818 ZM

Amersfoort

Postal address

Prins Willem Alexanderlaan 18

Amersfoort , 3818 ZM

Netherlands

Contact

Tel +31 33 4650225

Fax +31 33 4655907

  • Join our community for FREE today!

  • Create and share your own profile

  • Join the discussions

  • Publish your own items

  • Subscription to our Weekly eNewsletter

your benefits?

Get connected with parking professionals worldwide

Create your account

Go To Registration

FREE membership benefits

  • * create and share your own profile
  • * join the discussions
  • * publish your own items on parking-net.commanage news, jobs, tenders, companies, events, showcases, educations, associations and literature.
  • * subscribe to our weekly eNewsletter

Company information

De kracht van IntAct BV zit in het oplossen, begeleiden en sturen van projecten op het gebied van verkeer en vervoer en aanverwante (beleids)terreinen. Naast vakinhoudelijke advisering bestaat een belangrijk deel van de werkzaamheden uit projectmanagement-taken. Er wordt gestreefd naar een zo nauw mogelijke betrokkenheid met de organisatie van de opdrachtgever, en een op maat gesneden product. In de praktijk blijkt het werken op 'detacherings-basis' hiervoor een uitstekende formule te zijn. Kenmerken van het bureau zijn: kwaliteit, flexibiliteit en 'dicht bij de klant'.

Company information

Headquarters location Prins Willem Alexanderlaan 18
3818 ZM Amersfoort
NL
Some facts
Founded in
Founded by
Company Size