Have you already registered?

Parking Network Virtual Conference

×

VAS

Visiting address

Bergschot 464

4817 PJ

Breda

Postal address

Netherlands

Contact

Tel +31 76 571 84 97

Fax +31 76 571 84 97

  • Join our community for FREE today!

  • Create and share your own profile

  • Join the discussions

  • Publish your own items

  • Subscription to our Weekly eNewsletter

your benefits?

Get connected with parking professionals worldwide

Create your account

Go To Registration

FREE membership benefits

  • * create and share your own profile
  • * join the discussions
  • * publish your own items on parking-net.commanage news, jobs, tenders, companies, events, showcases, educations, associations and literature.
  • * subscribe to our weekly eNewsletter

Company information

VAS is een bureau dat sinds 1991 adviseert op het gebied van verkeer alsmede de raakvlakken met ruimtelijke ordening. De werkzaamheden richten zich met name op beleidsontwikkeling, beleidsadvisering en onderzoek. Belangrijke aspecten daarbij zijn de vertaling van beleid naar uitvoeringsplannen en/of onderzoekvragen, alsmede de monitoring van beleid. Concreet is onder andere ervaring opgedaan met Duurzaam Veilig - wegcategorisering, beleid ten aanzien van (de inrichting van) verblijfsgebieden en actieplannen verkeersveiligheid. Daarnaast zijn bijvoorbeeld onderzoeken verricht naar en is advies uitgebracht over verkeerscirculatie, parkeren en doorstroming van het busverkeer. Belangrijk bij de werkwijze is het (h)erkennen van de onderlinge relaties tussen verschillende aspecten van verkeer en ruimtelijke ordening. Adviezen zijn altijd maatwerk en worden weergegeven in duidelijke rapporten of nota's.

Company information

Headquarters location Bergschot 464
4817 PJ Breda
NL
Some facts
Founded in
Founded by
Company Size