Have you already registered?

Parking Network Virtual Conference

×

Witteveen + Bos Raadgevende ingenieurs b.v.

Visiting address

Van Twickelostraat 2

7400 AE

Deventer

Postal address

Netherlands

Contact

Tel +31 570 69 75 11

Fax +31 570 69 75 55

  • Join our community for FREE today!

  • Create and share your own profile

  • Join the discussions

  • Publish your own items

  • Subscription to our Weekly eNewsletter

your benefits?

Get connected with parking professionals worldwide

Create your account

Go To Registration

FREE membership benefits

  • * create and share your own profile
  • * join the discussions
  • * publish your own items on parking-net.commanage news, jobs, tenders, companies, events, showcases, educations, associations and literature.
  • * subscribe to our weekly eNewsletter

Company information

Witteveen + Bos speelt in Nederland een vooraanstaande rol bij de advisering op het gebied van verkeer, wegeninfrastructuur en milieu. Betrouwbaarheid, deskundigheid, vernieuwend denken en vriendelijkheid zijn de vier kwaliteitskenmerken van de adviseurs van Witteveen + Bos. Goede samenwerking met de opdrachtgever en alle overige bij het project betrokken partijen, inclusief kwaliteitsborging van het geleverde product, zijn vanzelfsprekend. Tot de kring van opdrachtgevers behoren onder meer gemeentelijke organisaties en samenwerkingsverbanden, rijks- en provinciale diensten, projectontwikkelaars, particuliere bouwbedrijven en onderzoekcentra.

Company information

Headquarters location Van Twickelostraat 2
7400 AE Deventer
NL
Some facts
Founded in
Founded by
Company Size